Innovatie

GasTerra handelt in aardgas. Daarbij ligt de nadruk op het vermarkten van de Nederlandse aardgasvoorraden, zodanig dat meerwaarde aan deze bodemschat wordt toegevoegd. Aardgas vertegenwoordigt daarmee een economische waarde en is van maatschappelijk belang.

GasTerra vindt het dan ook belangrijk om zo lang mogelijk over een stabiele en goed gevulde portfolio te kunnen beschikken en ondersteunt innovatieve gastoepassingen voor efficiënt gebruik van aardgas. Denk bijvoorbeeld aan de HRe-ketel voor woningen, een verwarmingsketel die naast warmte ook elektriciteit opwekt. Een andere kansrijke opvolger van de HR-ketel is de hybride warmtepomp, een kleine elektrische warmtepomp gecombineerd met een HR-ketel.

Veel wordt ook verwacht van brandstofcellen, waarmee aardgas met een zeer hoog rendement kan worden omgezet in elektriciteit. Deze decentrale gastechnieken ondersteunen de inpassing van duurzame elektriciteit (wind en zon), doordat ze flexibiliteit in het elektriciteitsnet kunnen leveren.GasTerra draagt met kennis, projecten en financiële ondersteuning actief bij aan de ontwikkeling en introductie van nieuwe energietechnologieën.