Gas versus kolen

Ondanks alle uitdagingen blijft aardgas de transitiebrandstof bij uitstek. Het is immers de schoonste fossiele brandstof. Helaas heeft de markt in Europa de afgelopen jaren vaak gekozen voor goedkopere kolen als brandstof om elektriciteit op te wekken.

Kolen waren hier zo goedkoop, omdat de grootschalige schaliegasproductie in de Verenigde Staten tot export van daar overbodige kolen naar Europa leidde. Gasgestookte centrales worden daardoor minimaal ingezet of soms zelfs helemaal afgeschakeld, omdat het goedkoper is om op kolen te stoken. Dat is uit een oogpunt van klimaatbeheersing onwenselijk, omdat bij de verbranding van kolen veel meer CO2 vrijkomt, waardoor het lastiger wordt de klimaatdoelstellingen te halen. Of de recente (2016) daling van de gasprijzen hier verandering in zou brengen, was bij het schrijven van deze tekst nog onduidelijk.