GasTerra verduurzaamt

De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is volop in ontwikkeling. GasTerra ziet in dit overgangstraject een belangrijke rol weggelegd voor aardgas.

Terwijl wind- en zonne-energie fluctueren, is gas een ideale back-up. Gas is immers de schoonste fossiele brandstof en flexibel in te zetten. Met verschillende initiatieven en projecten dragen we actief bij aan verduurzaming van onze energievoorziening.