GasTerra inspireert

Verduurzamen en vernieuwen zijn speerpunten van GasTerra’s beleid. De maatschappij heeft belang bij aardgas. Terwijl wind- en zonne-energie fluctueren, is gas een constante factor. Het is daarom hard nodig om nieuwe duurzame technologieën met aardgas te combineren.

GasTerra is hier continu mee bezig en zal dat in de toekomst blijven doen. Of het nu gaat om het ontwikkelen van efficiënte energietechnologie, het ontwikkelen van innovatieve producten of het delen van kennis over aardgas: GasTerra inspireert en draagt actief bij aan verduurzaming van onze samenleving.