Energy Challenges

Met de Energy Challenges worden jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs uitgedaagd om op eigen wijze campagne te maken voor energiebesparing en duurzaamheid op school en omgeving.

De Energy Challenges is het project waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het verschil maken. Spelenderwijs maken de teams van 'energizers' kennis met de wereld van energie, techniek en duurzaamheid en ontdekken ze hun talent.

Gedrag

Gedrag speelt een belangrijke rol in het besparen van energie en duurzaamheid. 10% energiebesparing is gemakkelijk haalbaar door aanpassing van gedrag en zonder enige technische ingreep. De Energy Challenges daagt jongeren uit om met hun campagne die 10% of zelfs meer te besparen, door de school en omgeving warm te maken voor duurzaamheid.

Techniek

Techniek vervult een sleutelrol in de Energy Challenges. Ten eerste maakt de techniek het energieverbruik - en besparing - direct zichtbaar voor de deelnemers. Ten tweede wordt er een technische inventarisatie uitgevoerd die bijdraagt aan de verdere verduurzaming van het schoolgebouw.

Deelnemende scholen

Deelnemende scholen worden uitgerust met slimme meters en monitoringsapparatuur. Hierdoor wordt gas-, electra-, en watergebruik realtime inzichtelijk. De leerling, docent, of beheerder kan online inloggen met telefoon of computer en zo direct zien wat het verbruik is, of wat het effect van de besparing is.

Aan dit project werken veel bedrijven mee, waaronder GasTerra, Gasunie, Gemeente Groningen, Energy Valley Topclub en de HanzeHogeschool.

Ga voor meer informatie naar http://energychallenges.nl/