GasTerra deelt

We staan voor grote uitdagingen om ook toekomstige generaties van voldoende, duurzaam opgewekte en betaalbare energie te voorzien. Om die reden is kennisdeling belangrijk. Van basisschool tot universiteit ondersteunt en participeert GasTerra in onderwijsprojecten.

Met IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) hebben we de leermodule ‘Energieke basisscholen’ ontwikkeld. Kinderen leren zo spelenderwijs meer over duurzame energie en de vereiste energietransitie.

Tijdens de debatbattle in het Groninger Forum gaan leerlingen van het VMBO aan de hand van een reeks stellingen over uiteenlopende energie-onderwerpen met elkaar de strijd aan. Welke school levert de beste, scherpste debaters? In een spannende show nemen de verschillende klassen het tegen elkaar op. Wie weet staat uw leerling aan het eind van de middag in de finale en gaat uw school met de trofee naar huis!

De Jouw Energie van Morgen truck is een rondreizend laboratorium en inspirerende collegeruimte waarin middelbare scholieren energieles krijgen. Hierbij staat de verduurzaming van de energievoorziening, de energietransitie en de rol die aardgas daarin kan vervullen centraal. De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en GasTerra dagen jongeren uit om na te denken over de toekomstige energievoorziening.

Met de Energy Challenges voeren leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op eigen wijze campagne voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school en in de eigen omgeving.

Voor hogeschoolstudenten is er de GasTerra Energizer Award, een ‘event’ waarin de beste hogeschoolstudenten van Nederland het met uitdagende afstudeeropdrachten op het gebied van duurzaamheid tegen elkaar opnemen.

Zo denken we samen na over de energievoorziening van morgen!

 

 

Neem voor meer informatie over een van deze projecten contact op met Areke van der Sluis (areke.van.der.sluis@gasterra.nl)

Energieke basisscholen Rijdend leslokaal VMBO Debatbattle