• Energy Delta Gas Research consortium (EDGaR)

    EDGaR is een nationaal initiatief dat de in Nederland aanwezige kennis op gasgebied wil bundelen waardoor op voortvarende en efficiënte wijze opties voor een duurzame energievoorziening kunnen worden verkend. In dat kader wordt vooral onderzoek verricht naar de inzetmogelijkheden van (aard)gas en duurzame energiesystemen. Achterliggende gedachte daarbij is om het wetenschappelijke kennisniveau hierover te verhogen en innovatieve technologieën te ontwikkelen.