• Emission Trading System (ETS)

    Met dit systeem moeten bedrijven betalen voor de CO2-uitstoot van hun bedrijfsprocessen. De gedachte hierachter is dat bedrijven meer gaan investeren in een ‘schonere’ manier van produceren en de vervuiler betaalt.