• OTC-derivaten

    Over the counter-handel, waarbij partijen buiten de beurs om rechtstreeks zaken met elkaar doen.