GasTerra's G3: o.a. Flexibele WKK heeft toekomst en onderzoek naar hogedrukvergisting
 
 
 
 
Flexibele WKK heeft toekomst
 
  Flexibele WKK heeft toekomst  
 
Wat heeft de vrije markt ons nu gebracht?
 
  Wat heeft de vrije markt ons nu gebracht?  
 
 

Industriële WKK’s hebben het economisch moeilijk bij de huidige spark spread. Met de verwachte ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt lijkt er weinig plaats te zijn voor WKK’s met een must-run karakter. Adviesbureau Energy Matters heeft daarom onderzoek gedaan naar de technische en economische mogelijkheden van het flexibiliseren van industriële WKK’s.

Lees meer / Read in English
 
 
 

Begin jaren '90 was de gaswereld eenvoudig en overzichtelijk. De keuze voor een gasleverancier was gebonden aan de aansluiting, en -in principe- aan volume en gasdruk. Op basis hiervan werd je klant en kon je niet onderhandelen over de gasprijs van het contract. In opdracht van de EU startte vrij snel daarna de liberalisatie van de energiemarkt met de intentie om de machtsmonopolies te doorbreken waardoor er meer concurrentie zou ontstaan.

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
 
 
GasTerra en partners voeren druk bij vergisting op

GasTerra beseft dat op termijn groen gas een duurzaam alternatief voor aardgas kan worden. Voor het zo ver is moeten de bestaande technieken om groen gas te produceren –vergisting of vergassing– nog verder ontwikkeld worden. Soms gaat het dan om onderzoek waarbij kleine stappen gezet worden.

 

Maar we willen ook kijken naar meer ‘disruptieve’ technieken: concepten die zeer vernieuwend zijn en daarmee de potentie hebben een grote bijdrage aan de verduurzaming te kunnen leveren. Een voorbeeld van zo’n techniek is hogedrukvergisting.

 

Lees meer / Read in English
  GasTerra en partners voeren druk bij vergisting op
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexibele WKK heeft toekomst

Industriële WKK’s, vooral must-run WKK’s, hebben het economisch moeilijk bij de huidige spark spread. Met de verwachte ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt lijkt er weinig plaats te zijn voor WKK’s met een must-run karakter. Adviesbureau Energy Matters heeft daarom onderzoek gedaan naar de technische en economische mogelijkheden van het flexibiliseren van industriële WKK’s.

 

Lees meer / Read in English
  Flexibele WKK heeft toekomst
 
 
 
 
 
 
Wat heeft de vrije markt ons nu gebracht?   Wat heeft de vrije markt ons nu gebracht?

De gaswereld was eenvoudig en overzichtelijk toen ik in 1994 bij de afdeling ‘Gasverkoop Industrie’ van Gasunie begon. De keuze voor een gasleverancier was gebonden aan de aansluiting, en -in principe- aan volume en gasdruk. Op basis van deze twee parameters werd je klant van Gasunie of klant bij een lokaal/regionaal energiebedrijf. De prijzen waren eenduidig; het zone-tarief-systeem gaf immers eenvoudig weer wat zowel jij als de concurrent voor het gas betaalde. Dit hield wel in dat je als klant niet kon onderhandelen over de gasprijs van het contract.

 

Vrij snel daarna startte de liberalisatie van de energiemarkt in opdracht van de Europese Unie. De intentie van de EU was om de machtsmonopolies te doorbreken waardoor er meer concurrentie, ook over landsgrenzen heen, zou ontstaan. Tariefsystemen werden gewijzigd, wat resulteerde in  een onderscheid tussen commodity, flexibiliteit en transportkosten. Door het openstellen van de markt kwamen er meer aanbieders en meer variatie in prijzen.

 

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
 
Verwarm woningen met groen gas en geothermie

Minister Kamp publiceerde onlangs zijn warmtevisie. Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder met gas en meer met duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd.


Gashandelsbedrijf GasTerra is positief over de visie. Volgens Projectleider Energietransitie Gerard Martinus kunnen Nederlandse woningen hun warmtevraag snel terugdringen. Op termijn denkt hij dat alle Nederlandse woningen duurzaam verwarmd kunnen worden door in te zetten op grootschalige isolatie, geothermie en groen gas.

 

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
€ 5000 voor duurzame scriptie

GasTerra organiseert op 3 juli 2015 opnieuw de GasTerra Energizer Award (voorheen de GasTerra Transitie Jaarprijs). Studenten die dit jaar afstuderen aan een hbo-opleiding kunnen zich inschrijven voor deze prestigieuze prijs. Belangrijke voorwaarden: de scriptie is uitgevoerd bij een bedrijf of instelling en heeft een duurzaam karakter.

 

Hoe werkt het?
Alle hbo-studenten die aan een Nederlandse hogeschool studeren kunnen hun scriptie indienen. Vervolgens buigt een professionele jury zich over alle inzendingen en selecteert de tien beste. De winnaars van deze wedstrijd worden bekend gemaakt tijdens het GTEA-event op 3 juli 2015.

 

Relaties van GasTerra worden uitgenodigd voor dit event. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u dit graag meemaken? Stuur dan een mail naar: marieke.kanon@gasterra.nl

 

Lees meer / Read in English
  € 5000 voor duurzame scriptie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze nieuwsbrief is voor eigen risico van de gebruiker. Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). GasTerra spant zich in te waarborgen dat de informatie en inhoud van de artikelen in deze nieuwsbrief volledig en juist is. GasTerra kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie in deze nieuwsbrief. De onderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie verkregen via deze nieuwsbrief of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
 
 
  Indien u geen nieuwsbrief van GasTerra meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden