Nieuwsbrief november 2015
 
 
 
 
Gertjan Lankhorst over verandering
 
  Gertjan Lankhorst over verandering  
 
Energiebelasting: goed idee of niet?
 
  Energiebelasting: goed idee of niet?  
 
 

De meeste mensen geven de voorkeur aan stabiliteit, voorspelbaarheid en zekerheid. Onaangekondigde veranderingen, vooral als ze ingrijpend zijn, verstoren de rust, nopen tot aanpassing, dwingen ons de gebaande paden te verlaten.

Lees meer / Read in English
 
 
 

De regering is in gesprek met de Eerste Kamer over het belastingplan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën overweegt in dit verband de belasting op aardgas met vijf cent per kubieke meter te verhogen en dit te betalen met een lagere belasting op elektriciteit. Is dit wel zo’n goed idee?

Lees hier argumenten van voor- en tegenstanders.
Read in English the pros and cons.

 
 
 
 
 
 
 
Verandering

Gertjan Lankhorst, CEO GasTerra:

De meeste mensen geven de voorkeur aan stabiliteit, voorspelbaarheid en zekerheid. Onaangekondigde veranderingen, vooral als ze ingrijpend zijn, verstoren de rust, nopen tot aanpassing, dwingen ons de gebaande paden te verlaten. Bedrijven zijn net mensen; ze zijn gericht op continuïteit en hebben daar voorspelbaarheid voor nodig. Op onzekerheid bouw je immers geen toekomstplannen en investeringen. Maar je hebt lang niet alles in de hand. De gassector is hiervan een goed voorbeeld. De afgelopen jaren zijn we met ingrijpende veranderingen geconfronteerd die we nog maar kort geleden niet zagen aankomen. Ik denk nog wel eens terug aan het jaar 2009. Toen vierden we in Groningen, in aanwezigheid van Koningin Beatrix, groots dat 50 jaar daarvoor het Groningenveld was ontdekt. Er viel geen onvertogen woord. Vrijwel iedereen was het erover eens dat het aardgas Nederland veel goeds had gebracht, als goedkope, schone en comfortabele energiebron en daarnaast als constante stroom van hoge inkomsten. Men was het erover eens dat dit nog wel een decennia of twee, drie zo zou blijven. Veel Groningers meenden weliswaar dat ze er met de aardgasbaten wat bekaaid af waren gekomen in vergelijking met de rest van het land, maar dat mocht de feestvreugde destijds niet drukken.

Lees meer / Read in English
  Verandering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Focus op efficiëntie en kosten   Focus op efficiëntie en kosten

Commercieel directeur Robert van Rede: ‘We moeten keuzes maken’

De veranderingen waarmee GasTerra momenteel wordt geconfronteerd en die het als gevolg daarvan zelf doormaakt, missen hun uitwerking niet op de strategie van het bedrijf. We vroegen commercieel directeur Robert van Rede welke gevolgen de recente ontwikkelingen hebben op het beleid en de koers van GasTerra en de relaties met klanten.

 

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groener belasten sleutel klimaatneutrale gebouwde omgeving   Groener belasten sleutel klimaatneutrale gebouwde omgeving

In de komende decennia staan we voor de uitdaging onze huizen en gebouwen klimaatneutraal te maken. Dat houdt in dat we moeten stoppen met het stoken van aardgas en moeten overstappen op verwarmen met klimaatneutrale alternatieven, zoals elektriciteit, groen gas, aardwarmte, warmte-koudeopslag en restwarmte van de industrie. De vergroening van het belastingstelsel is de uitgelezen kans om dit doel een stap dichterbij te brengen. Dat kan door via de energiebelasting de aardgasprijs stap voor stap te verhogen naar 1 euro per kubieke meter,  in combinatie met de verdere verlaging van de belasting op arbeid en een aantal flankerende maatregelen. Deze belasting kan worden gezien als alternatief voor de huidige plannen om de btw op diensten zoals de kapper te verhogen.

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
 
Energiebelasting – de feiten op een rij

Met de regelmaat van de klok wordt gepleit voor een forse verhoging van de energiebelasting op aardgas. Het gerenommeerde adviesbureau CE Delft stelt bijvoorbeeld in een recent rapport: "de huidige energiebelasting op elektriciteit is 5 keer hoger dan op aardgas". Nu kun je daar van alles van vinden. Er speelt bijvoorbeeld ook een sociale problematiek want mensen die het financieel moeilijk hebben, wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen. En voor het mooie zwembad in Zuidlaren, waar ik als vrijwilliger jarenlang in het bestuur zat, zou dit het faillissement kunnen betekenen. Dit soort details moet worden opgelost, zullen we maar zeggen. Maar eerst: klopt deze stelling wel?

Lees meer / Read in English
  Energiebelasting – de feiten op een rij
 
 
 
 
 
  Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze nieuwsbrief is voor eigen risico van de gebruiker. Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). GasTerra spant zich in te waarborgen dat de informatie en inhoud van de artikelen in deze nieuwsbrief volledig en juist is. GasTerra kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie in deze nieuwsbrief. De onderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie verkregen via deze nieuwsbrief of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
 
 
  Indien u geen nieuwsbrief van GasTerra meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden