GasTerra onderzoekt

Verduurzamen en vernieuwen zijn speerpunten van GasTerra’s beleid. GasTerra geeft hier onder andere invulling aan door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met andere organisaties, onderzoeksinstituten maar ook met jongeren en studenten.

Zo zijn we mede initiatiefnemer van EnTranCe, een proeftuin voor toegepast onderzoek naar duurzame energieoplossingen. Door de samenleving te betrekken bij energie- en milieuvraagstukken wordt bewustzijn, draagvlak en betrokkenheid gecreëerd om samen te werken aan de energievoorziening van morgen.